ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z otrzymaniem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek dofinansowania projektu pt. „Wdrożenie prac B+R do działalności firmy STOLZEN, polegających na produkcji nowego typu mebla opartego o innowacyjny front meblowy” (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWM.01.05.01-28-0015/16-01) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:
rozbudowę budynku o powierzchnię produkcyjno – magazynową

szczegóły zapytania – hala – zapytanie ofertowe