STOLZEN nawiązuje współpracę z klientami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Przed złożeniem pierwszego zamówienia prosimy przedłożyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, wpis do KRS,

  • zaświadczenie REGON,

  • decyzję o numerze NIP.

Klient jest zobowiązany do uzupełniania na bieżąco wszelkich zmian danych firmy.

Oferta firmy STOLZEN:

Zgodność zamówień z ofertą jest weryfikowana przez Dział Handlowy naszej firmy. Ewentualne niejasności lub wątpliwości w zamówieniu są wyjaśniane i korygowane przez właściwego handlowca po konsultacji z Klientem.

  • Oferta standardowa:

Za zamówienie standardowe uważa się zlecenie na wyroby z aktualnej oferty handlowej. Podstawą tej oferty jest aktualny Katalog produktów STOLZEN. Zamówienia należy składać opierając się na produktach katalogowych.

  • Oferta niestandardowa:

Wymagane jest podpisanie indywidualnej umowy o współpracy. Pierwsze zamówienie realizowane jest w terminie indywidualnie uzgodnionym z Działem Handlowym firmy STOLZEN, następne zamówienia mogą być realizowane wg harmonogramu wynikającego z umowy.

Uwaga! Klienci zainteresowani zakupem wyrobów, nie będący podmiotami gospodarczymi zostaną skierowani do naszych dystrybutorów (takich jak hurtownie art. stolarskich, czy studia mebli kuchennych, współpracujących z naszą firmą).