Meble kuchenne z frontami wykonanymi z drewna litego lub o powierzchniach uszlachetnionych okleiną naturalną wymagają zachowania szczególnych warunków i zasad ich eksploatacji.                       

Lite drewno jest materiałem, który w szczególny sposób reaguje na zmienne warunki temperatury i wilgotności powietrza. Zapewnione przez producenta suszenie drewna, jego sezonowanie, a następnie zabezpieczenie powierzchni wyrobów przez atestowane materiały malarsko – lakiernicze przygotowują fronty meblowe do ich eksploatacji w normalnych warunkach atmosferycznych.                                                                                                                                      

Użytkownik takich materiałów mając świadomość reakcji na te czynniki powinien zapewnić warunki utrzymania w pomieszczeniu kuchennym wilgotności względnej powietrza na poziomie 40-65% i temperatury 20-30 C. Przekroczenie tych parametrów na krótki 2-3 dniowy okres czasu nie ma negatywnego wpływu. 

Drewno jako materiał higroskopijny pomimo zabezpieczeń w zakresie przygotowania i wykończenia powierzchni nie wyklucza całkowicie reakcji na zbyt wysoką lub zbyt niską wilgotność powietrza.

Długotrwały, stabilny, estetyczny wygląd frontów meblowych z litego drewna wymaga zapewnienia odpowiednich warunków ich użytkowania. Do najistotniejszych należą:

 • w pomieszczeniu kuchennym wymagana jest dodatkowa wentylacja grawitacyjna ( kratka wentylacja )

 • przy gotowaniu dbaj o właściwe, dostateczne wietrzenie pomieszczenia, aby para wodna nie kondensowała się na elementach meblowych

 • przy gotowaniu zawsze używaj pochłaniacza pary

 • otwieraj zmywarkę naczyń dopiero po okresie 15-20 min. od zakończenia programu, aby para wodna miała możliwość skondensowania się wewnątrz urządzenia

 • nie stawiaj ekspresu do kawy, czajnika pod szafkami wiszącymi; długotrwale para wodna i podwyższona temperatura szkodzi elementom meblowym

 • sprawdź co pewien okres czasu temperaturę na krawędzi powierzchni drzwi piekarnika

(dopóki krawędź drzwi można dotknąć palcem, temperatura pozostaje poniżej 700C i nagrzewanie jest w normie; jeżeli nie – należy sprawdzić szczelność  drzwi piekarnika przez serwisanta urządzenia)

 • unikaj rozlewania wody i innych płynów na powierzchniach; staraj się w miarę szybko je usunąć

 • nigdy nie instaluj mebli w pomieszczeniu, w którym trwają prace budowlane, remontowe lub w okresach nie zakończonej budowy obiektu przed ustabilizowanym poziomem warunków atmosferycznych ( temperatura, względna wilgotność powietrza)

Właściwa, regularna pielęgnacja i konserwacja elementów meblowych z drewna litego, szczególnie w pomieszczeniu kuchennym pozwala na utrzymanie ich wartości, estetyki i długotrwałej eksploatacji.

 • lakierowane powierzchnie drewniane należy czyścić ciepłą wodą z delikatnym środkiem czyszczącym ( wg. instrukcji przeznaczenia ) lekko wilgotną, miękką ścierką, a następnie powierzchnie dokładnie wytrzeć do suchazgodnie z kierunkiem usłojenia

 • przy szczególnie mocnych plamach środek czyszczący może być nierozwodniony lub można używać płynu do czyszczenia szyb ( dla bezpieczeństwa sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy środek ten nie szkodzi powierzchni ); decydujące jest szybkie usunięcie zabrudzeń i plam

 • do konserwacji elementów – zalecane są środki ze specjalnym przeznaczeniem do czyszczenia i konserwacji mebli lakierowanych

 • do czyszczenia nie wolno używać samej wody, detergentów, rozpuszczalników, twardych gąbek i żadnych środków zawierających substancje ścierne