W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie prac B+R do działalności firmy STOLZEN, polegających na produkcji nowego typu mebla opartego o innowacyjny front meblowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: Zakup sprężarki

pobierz zapytanie