W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie
projektu pt. „Wdrożenie prac B+R do działalności firmy STOLZEN, polegających na produkcji
nowego typu mebla opartego o innowacyjny front meblowy” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu:
OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR, Działanie 1.5
Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:
Zakup centralnego systemu odpylania

Szczegóły zapytania – pobierz