W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie

projektu pt. „Wdrożenie prac B+R do działalności firmy STOLZEN, polegających na produkcji

nowego typu mebla opartego o innowacyjny front meblowy” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu:

OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR, Działanie 1.5

Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

Zakup centralnego systemu odpylania 

szczegóły zapytania – pobierz