Zakład Produkcji Drzewnej STOLZEN Zenon Adamek informuje, iż z dniem 16.03.2017r
unieważnia postępowanie wyboru wykonawcy prowadzone w trybie zapytania ofertowego z
dnia 10.03.2017r na zakup sprężarki.

pobierz informację