Zamówienia należy przesłać faksem do Działu Handlowego firmy STOLZEN (fax. +48 55 237 10 86) lub drogą elektroniczną (na adres: stolzen@stolzen.pl ) lub bezpośrednio w systemie CMS (po uprzednim zalogowaniu się).

Po sprawdzeniu przez Dział Handlowy STOLZEN, zamówienie zostaje wprowadzone do systemu informatycznego, gdzie zostaje mu nadany odpowiedni numer ID.

STOLZEN przesyła faksem lub drogą elektroniczną (w zależności od sposobu jaki zostanie ustalony z Działem Handlowym STOLZEN) – Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia (z wyjątkiem zamówień wpisanych bezpośrednio do systemu CMS), w którym znajduje się pełna specyfikacja zamówienia (wraz z podaną wartością zamówienia), celem weryfikacji przez Klienta, pod kątem zgodności z przesłanym do STOLZEN zamówieniem.

Każdy klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności potwierdzenia z przesłanym wcześniej zamówieniem. Ewentualne niejasności i niezgodności powinny być natychmiast zgłoszone do firmy STOLZEN w formie pisemnej.

Klienci korzystający z modułu CMS, znajdującego się na stronie www.stolzen.pl (w zakładce „Złóż Zamówienie”) – zobowiązani są do zapoznania się z szczegółową Legendą, dostępną po zalogowaniu, celem uniknięcia późniejszych nieporozumień (np. wynikających z niezatwierdzenia wpisanego zamówienia).