ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: zakup i instalację lakierni

W związku z otrzymaniem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek dofinansowania projektu pt. „Wdrożenie prac B+R do działalności firmy STOLZEN, polegających na produkcji nowego typu mebla opartego o innowacyjny front meblowy” (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWM.01.05.01-28-0015/16-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu: OSI […]

Napisany przez

zapytanie ofertowe – rozbudowa hali 15-02-2018

 W związku z otrzymaniem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek dofinansowania projektu pt. „Wdrożenie prac B+R do działalności firmy STOLZEN, polegających na produkcji nowego typu mebla opartego o innowacyjny front meblowy” (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWM.01.05.01-28-0015/16-01) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu: OSI […]

Napisany przez

ZAPYTANIE OFERTOWE na: rozbudowę budynku o powierzchnię produkcyjno – magazynową

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z otrzymaniem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek dofinansowania projektu pt. „Wdrożenie prac B+R do działalności firmy STOLZEN, polegających na produkcji nowego typu mebla opartego o innowacyjny front meblowy” (umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWM.01.05.01-28-0015/16-01) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z […]

Napisany przez